Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Οι πραγματογνώμονες της εταιρίας μας είναι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Οικονομολόγοι και Λογιστές οι οποίοι διαθέτουν την επιστημονική κατάρτιση για το σωστό και αποτελεσματικό χειρισμό των υποθέσεών σας. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνολογιών και η συμμετοχή μας σε εξειδικευμένα σεμινάρια είναι στις προτεραιότητές μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ

  • Βαρσαμάς Χρόνης Πτυχιούχος  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με πολυετή εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη, μεταλλικών και σύμμεικτων κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης έχει συσωρεύσει σημαντικότατη και πολύπλευρη εμπειρία κατά την δεκατετράχρονη υπηρεσία του, στην οποία χειρίστηκε και διακανόνισε χιλιάδες υποθέσεις ζημιών, επιθεωρήσεων προς ασφάλιση κινδύνων και εκτιμήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
  • Αποστολίδης Μιχάλης Πτυχιούχος  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Εργολάβος Δημοσίων Έργων με πολυετή εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων.
  • Σηφάκη Aναστασία Πτυχιούχος  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με σημαντική εμπειρία από την εργασία της σε  τεχνικό γραφείο ανάληψης δημοσίων έργων και σε δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες.
  •  Πετράκης Απόστολος Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, απόφοιτος του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Έχει εργαστεί ως αρχιτέκτονας σε γραφεία και φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,με σημαντική εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων.
  • Νοδαράκης Μανώλης Πτυχιούχος Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός με πολυετή εμπειρία ως διευθυντής λογιστικού γραφείου και λογιστηρίων μεγάλων επιχειρήσεων.