Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

 

Από τον Φεβρουάριο του 2013  δραστηριοποιείται  η εταιρία «ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ» με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στους τομείς Εκτίμηση – Διακανονισμός Ζημιών, Επιθεώρηση Κινδύνων και Εκτίμηση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.

Η  έδρα της εταιρίας μας είναι στη Ροδιά, Ηρακλείου Κρήτης. Οι δραστηριότητές μας καλύπτουν την περιφέρεια της Κρήτης καθώς και όλη την νοτιοανατολική νησιωτική περιοχή της Ελλάδας (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Λέσβος κλπ).  

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις περισσότερες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα έχουμε αναλάβει και διακανονίσει υπόθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών: ΑΧΑ Ασφαλιστική, Εθνική ΑΕΕΓΑ, Groupama Φοίνιξ ΑΕΑΕ, Αγροτική Ασφαλιστική, ERB Eurolife, Κύπρου Ασφαλιστική, Ευρωπαϊκή Πίστη, Υδρόγειος Ασφαλιστική, ΕRGO Α.Α.Ε.Ζ., Ατλαντική Ένωση κλπ. Παράλληλα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πλήθος βιομηχανιών, τεχνικών εταιριών, εμπορικών επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Φιλοδοξούμε η πολύχρονη εμπειρία και γνώση που έχουμε αποκτήσει στο χώρο της ασφαλιστικής βιομηχανίας να είναι αρωγός στην προσπάθειά μας να παράσχουμε υπηρεσίες που να διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, την τεχνική και επιστημονική τους πληρότητα, την καινοτομία, την αμεσότητα και το ανταγωνιστικό τους κόστος.