Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν σε 

  • Πραγματογνωμοσύνες, Διαχείριση – Διακανονισμό ζημιών
  • Επιθεωρήσεις κινδύνων, Συμβουλευτική επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων
  • Εκτιμήσεις αξιών παγίων επιχειρήσεων (κτίρια, εξοπλισμός), εκτίμηση αξιών οικιακού εξοπλισμού.